SLAVNOSTI DĚČÍN 1995 - 2019 - KVĚTEN V DĚČÍNĚ

HUDEBNÍ FESTIVAL, HISTORICKÉ TRHY A VELKOLEPÝ OHŇOSTROJ. DOZVĚDĚT SE VÍCE...

Čtvrtek Únor 27, 2020

image slide 1

Slavnosti 2019 - 10.5. - 26.5.2019
Příjemně strávený květen plný akcí v Děčíně...

image slide 2

10.5. - 11.5.2019 Hudební festival Labe - LabeFest
BEN CRISTOVAO, OLYMPIC, NO NAME, RYBIČKY 48, VYPSANÁ FIXA A DALŠÍ
Napsal uživatel Markéta Lakomá

O pořádání historických trhů v Děčíně, které jsou v posledních letech neopomenutelnou součástí děčínského kulturního léta, se zasloužila Společnost přátel Děčína AMICI DECINI. Ta vznikla začátkem roku 1991 jako nezávislé, nepolitické a zájmové společenství pro zvelebení a rozkvět města Děčína. Programem Společnosti bylo usilovat o obnovování tradic Děčína jakožto obchodního, turistického, kulturního a společenského centra v Českosaském Švýcarsku.  

 

Vzhledem k tomu, že zakladatelé Společnosti měli i svou profesí blízko k historii, vznikl nápad uspořádat v Děčíně nějakou společenskou akci, která by navázala na historii města a přilákala tak pozornost Děčíňanůi návštěvníků ze sousedního Německa. Z historických pramenů víme, že se v Děčíně konaly výroční trhy (první z nich udělil v květnu roku 1480 městu král Vladislav), společnost chtěla na tuto historickou tradici navázat a společně s městským úřadem zorganizovala 1. Děčínský středověký trh, který se konal ve dnech 19. a 20. srpna 1995.   Tržiště bylo postaveno v Křížové ulici, začátky byly pochopitelně skromné, zkušenosti s podobnou akcí žádné.Společně se skupinou historického šermu Malchus členové společnosti Amici Decini obstarali stánky pro občerstvení návštěvníků, oblékli se do ušitých i vypůjčených historických kostýmů, vypracovali scénář s výstupy pro pobavení publika, dali natisknout plakáty a programy trhu a za morální podpory odboru školství a kultury tak začali s dále úspěšně pokračující tradicí pořádání historických trhů v Děčíně.  

 

plakat 1995
první historický plakát z roku 1995

 

 

Další rok, 1996, se pořadatelé rozhodli uspořádat historický trh v měsíci květnu (ještě před prázdninami), a od toho roku se tak datuje tradice „historických trhů májových“, což ostatně korespondovalo s udělením práva výročního trhu pro Děčín v květnu před více než pěti sty léty.  

 

Historický trh májový se konal opět v krásném prostředí před kostelem Povýšení sv. Kříže o víkendových dnech 4. a 5. května 1996. Tentokrát mu poprvé předcházel průvod účastníků trhu městem od Husova náměstí v Podmoklech přes Labské nábřeží a most do Křížové ulice, kde byl trh slavnostně zahájen. V programu se dočteme, že během trhnu byl program oživen dobovou hudbou, tancem a zpěvem, příležitostnými potyčkami šermířů, pro děti byla připravena možnost projížděk na oslících apod. Na tržišti nechyběly ukázky tradičních a zapomenutých řemesel (velkému zájmu se těšil například šlejfíř, k němuž si hospodyňky nosily nabrousit nože, obdiv sklidila krajkářka či malířka skla).  

 

1996 1996
počasí moc nepřálo, ale historický průvod a trh přilákal i tak mnoho návštěvníků

 

V sobotu 10. května 1997 mohli opět občané města Děčína i jeho návštěvníci strávit jeden den ve středověku. Kromě již oblíbených bubeníků, kejklířů, tanečníků a udatných zbrojnošů, starajících se o pořádek na tržišti, se návštěvníkům naskytla i podívaná na pranýř, kde skončila nejedna „lehká ženština“. Na závěr konání trhu, po setmění, se navíc mohli účastníci pobavit u ohňového představení.  

 

1997  1997
pranýř, medvěd a nakonec ohňostroj - to byl rok 1997

 

Rok 1998: Místo Malchususe stala hlavní oporou při konání historických trhů Historická skupina pro hrad Pravda a Řád rytířů Zlatého draka. Trh se konal opět v Křížové ulici- v sobotu 16. května. V předvečer trhu vyšel mohutný průvod v historických kostýmech z ulice Prokopa Holého za svitu loučí a za hlasitého hřmění bubnů. Přidávali se i lidé s dětmi, mnozí si nesli lampiony, takže podívaná to byla podle vzpomínek účastníků náramná i podle reakcí dobového tisku skutečně monumentální. Ukázalo se, že místo konání trhů už nestačí zájmu obecenstva, a tak se atrakce provozovaly navíc i v Růžové zahradě u zámku.  

 

1999 1999
1998 - poprvé i v Růžové zahradě

 

Pátý historický trh májový roku 1999 se už konal ve velkém stylu – posloužily totiž i větší prostory nádvoří děčínského zámku včetně Růžové zahrady. Stalo se už tradicí, že v předvečer konání trhu se shromáždili kostýmovaní účastníci v čele s Přáteli hradu Pravda na pěší zóně v ulici Prokopa Holého. Za bubeníky jela ekipa koní pod ochranou rytířstva ze skupin Řád rytířů Zlatého draka, Malchus a Replika a za nimi tisíce nadšenců s loučemi a lampiony. Průvod, který zval četné přihlížející na následující den na historický trh, byl ukončen ohnivým výstupem v Křížové ulici a závěrečným vybubnováním. Po setmění celá úspěšná akce vyvrcholila ohňostrojem, který byl znamením nástupu děčínského kulturního léta.Vlastní historický trh, konaný následující den, v sobotu 15. Května, zahájili představitelé města v dobových kostýmech. Opět ožila Křížová ulice a zámecké nádvoří. Možnost vyzkoušet si jízdu na oslících na tržišti nebo koních na zámeckém nádvoří využily hlavně děti, pro zpestření zábavy byl účastníkům nabídnut například i pohled na myší závody. Na trhu byly ke koupi pohlednice a publikace vydané Společností přátel Děčína a každý si také na památku mohl zakoupit tzv. Děčínský groš. To byla kovová replika první děčínské pečeti z počátku 15. století. Bohatý program dobových tanců, šermířských potyček, pohádek pro děti a dalších historických her a zajímavých stánků přilákal rekordní počet návštěvníků.  

 

 

13. května 2000 se konal 6. děčínský historický trh májový kolem kostela Povýšení sv. Kříže a na děčínském zámku. Publiku se představila opět skupina historického šermu Řád rytířů Zlatého draka, Společnost pro hrad Pravda a mnoho dalších hudebních a divadelních souborů. V předvečer trhu se již tradičně konal historický průvod městem, který zakončila rytířská bitva na Smetanově nábřeží. Celá podívaná, jíž přihlíželi i zástupci družebního města Pirny, byla zakončena nádherným ohňostrojem.  

 

2000  2000

2000
rok 2000 - do nového tisíciletí vkročil Děčín velkolepou bitvou a nádherným ohňostrojem

 

 

Rok 2001 už byl zcela ve znamení letních děčínských slavností, jejichž součástí se automaticky staly historické trhy. Program na prázdniny a léto v Děčíně se stal pro obyvatele i návštěvníky města určitou samozřejmostí. „Městské slavnosti“ jsou plné nejrůznějších společenských akcí, kulturních i sportovních, kdy si každý jistě může najít to, co ho nejvíce zajímá, a zúčastnit se některé atrakce i aktivně. 

 

Městské slavnosti 2002 už byly pojaty a vnímány jako velká tradice, program se stále rozrůstal o další atrakce, uplatnily se i kapely se současnou muzikou. Při zvacím průvodu v pátek 17. května 2002, tedy v předvečer trhu, se představil svým neobvyklým uměním šampion v ovládání biče, Pavel Votápek z Karlštejnska.  

 

2002  2002
historické trhy byly v roce 2002 již nedílnou tradicí Děčína

 

V pátek 16. května 2003 bylo město opět po roce svědkem zvacího průvodu na Historický trh májový. Průvod v čele s králem a královnou doprovázený ozbrojenci a bubeníky vyrazil z obvyklého stanoviště na ulici Prokopa Holého přes Labské nábřeží a Tyršův most na Tyršovu ulici. Během cesty se k průvodu přidávaly tisíce dospělých a dětí s lampiony. Páteční večer zakončil ohňostroj z děčínského zámku a Pastýřské stěny podbarvený hudbou.   V tomto roce už se konaly historické trhy poprvé výhradně na děčínském zámku, který oblékl historický háv. Z oken vysely vlajky, v příkopě a na nádvořích stály historické stany. K dispozici byly totiž další zrekonstruované prostory zámku -kaple posloužila například tanečníkům, zpěvákům i divadelníkům. Přicházející řemeslníky a kupce přivítal na zámeckém nádvoří stylově oděný purkmistr, který všechny přítomné uvítal v Děčíně a slíbil, že budou všem brány města otevřeny a bude dohlíženo na poctivost kupců. Třebaže to přesně neodpovídalo historické skutečnosti, přijeli na koních se svým doprovodem i král s královnou, aby pozdravili obyvatele a návštěvníky města. Program se pak mohl naplno rozvinout, takže zámek ožil přítomností šermířů, kejklířů, tanečnic, pěvců, řemeslníků a kupců. Úspěšný den byl pak ukončen výstřelem z děla.  

 

2008  2008

 

V roce 2004 se historický trh májový se konal již po 13. Hlavním organizátorem byla opět Společnost přátel Děčína, hlavním účinkujícím již osvědčený Řád rytířů Zlatého draka. V pátek 14. května se Děčíňáci mohli opět zúčastnit zvacího průvodu, v jehož čele jelo několik jezdců na koních, doprovázených ozbrojenou gardou, vlajkonosiči a bubeníky. Tisíce lidí s loučemi a lampiony dotvářely už tak známý obraz chystaných městských slavností. V den konání historického trhu průvod účinkujících vyšel z Masarykova náměstí a dlouhou jízdou lemovanou stánky dorazil za bubnování Fedrfechtýřů na nádvoří zámku, kde byl trh slavnostně zahájen děčínským purkmistrem.   V bohatém programu se děti dočkaly několika loutkových představení, ukázek sokolnictví, pro všechny bylo dostatek občerstvovacích míst ve středověkých krčmách, na nádvoří se konaly ukázky různých starých řemesel, obdiv sklidila i ukázka katovského řemesla, Růžová zahrada sloužila především krásným tanečníkům, obě nádvoří byla plná šermířů, rytířů a kejklířů, úspěchy slavily i koncerty středověké hudby. Zámecký příkop posloužil ukázkám rytířských bojů mezi skupinami historického šermu. Drobné potyčky rytířů se ovšem konaly vlastně v celém prostoru obou zámeckých nádvoří. Stánků s nejrůznějším zbožím bylo tolik, že návštěvníci neodcházeli z tržiště zklamáni.  

 

2008  2009  2008

 

V roce 2005 byl historický trh májový už pevnou součástí městských slavností, které začaly ve středu 18. května Mistrovstvím České republiky floristů, trhy 21. a 22. května byly ale tradičně hlavním programem městských slavností. V pátek totiž šel městem zvací průvod, který jako obvykle přilákal tisíce lidí. Vyvrcholením byl pak po setmění mohutný ohňostroj za hudebního doprovodu, který trval asi 20 minut a byl po skončení odměněn velkým potleskem a pochvalným pískáním. Slavnosti pokračovaly o víkendu historickými trhy na zámku s bohatým programem a mnoha stánky s jinak neviděným zbožím. Tak jako předchozí rok připravili podívanou pro návštěvníky také železničáři, kteří nabídli možnost svézt se historickými parními lokomotivami z Děčína do Žlebu a zpět. Na své si přišli i sportovci, a tak se víkend plný oslav skutečně vydařil.  

 

2008  2008 2008

Další fotografie ze všech ročníku najdete v naší fotogalerii

 

KALENDÁŘ SLAVNOSTÍ 2019

Žádné události

NÁHODNĚ Z FOTOGALERIE

a